Kadra kierownicza

Zarząd

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta

Kadra kierownicza

Główny księgowy


Zastępca głównego księgowego

Sabina Maczalska

Rada nadzorcza

Sebastian Ciemnoczołowski
Przewodniczący

Krzysztof Bąk
Członek Rady Nadzorczej

Sławomir Trojanowski
Członek Rady Nadzorczej