Kadra kierownicza

Zarząd

Prezes Zarządu został odwołany Uchwałą Rady Nadzorczej ZWKiUK SPółka z o.o.

Uchwała

Kadra kierownicza

Jerzy Pucek

Dyrektor ds. administracyjnych

Katarzyna Dziubińska
Główny księgowy

Sabina Maczalska
Zastępca głównego księgowego

 

Rada nadzorcza

Leontyna Przewłocka-Gregorczyn
Przewodniczący

Dagmara Dąbrowska
Sekretarz

Marianna Chodor
Członek