Kadra kierownicza

Zarząd

Prezes Zarządu
Dariusz Gusta

Kadra kierownicza

Jerzy Pucek

Dyrektor ds. administracyjnych


Główny księgowy

Sabina Maczalska
Zastępca głównego księgowego

 

Rada nadzorcza

Leontyna Przewłocka-Gregorczyn
Przewodniczący

Dagmara Dąbrowska
Sekretarz

Marianna Chodor
Członek