Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacj dostępna jest w naszej Polityce Prywatności

Zamknij


AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIKogeneracja na terenie oczyszczalni

Kogeneracja na terenie oczyszczalni

2020-05-13

Kogeneracja, to kolejny krok w stronę aktywnego udziału w poprawie jakości powietrza i dbałości o środowisko. Z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna działanie 3.4 kogeneracja, uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę instalacji kogeneracyjnej.


Produktem ubocznym oczyszczania wody, jest biomasa, którą do tej pory wykorzystywaliśmy do produkcji biogazu. Ten, zimą ogrzewał niektóre budynki należące do spółki. Latem, niestety był wykorzystywany w minimalnym stopniu tylko do podgrzewania wody. Dzięki projektowi „Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie”, będziemy mogli magazynować i wykorzystywać całą wyprodukowaną energię.

Inwestycja zostanie zrealizowana na obiekcie miejskiej oczyszczalni ścieków w Świebodzinie.

Projekt obejmuje w szczególności:

1) wykonanie dokumentacji projektowej wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, warunkami i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, w tym z ewentualnymi ponownymi uzgodnieniami z zakładem energetycznym – w przypadku konieczności zmiany warunków przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.o.,

2) budowa zespołu kogeneracyjnego o łącznej mocy około 106 kW opartego na biogazie produkowanym z osadu ściekowego powstającym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z wyprowadzeniem mocy cieplnej i elektrycznej,
3) ewentualna przebudowa stacji transformatorowej 15kV,
4) ewentualna przebudowa węzła ciepła,
5) ewentualną przebudowa układu przesyłania biogazu,
6) podłączenie instalacji kogeneracyjnej do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci ENEA Operator Sp.z o.o.,
7) wykonanie instalacji towarzyszącej,
8) wykonanie instalacji do usuwania siloksanów i osuszania biogazu,
9) dostawa i montaż komputerowego systemu nadzoru kompatybilnego z istniejącym systemem nadzoru oczyszczalni ścieków,
10) dostawa oprogramowania do grafikowania i bilansowania wraz ze wszystkimi kodami źródłowymi, szyframi, kluczami, plikami itp. służącymi do dostępu wyłącznie Zamawiającego,
11) zapewnienie obsługi geodezyjnej i wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wykonanie pomiarów elektrycznych – wynikających z przepisów prawa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie udziału energii wytwarzanej w kogeneracji w obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Świebodzin poprzez budowę zespołu kogeneracyjnego i układu przesyłania biogazu w ZWKiUK Sp.z o.o. w Świebodzinie.

Dzięki temu zmniejszymy zapotrzebowania na energię elektryczną dla obiektów ZWKiUK w Świebodzinie, zwiększymy stopień wykorzystania zasobów powstałych w procesie oczyszczania ścieków (biogazu) w oczyszczalni ścieków, zredukujemy emisję dwutlenku węgla (CO2) o 609,42 tony równoważnika CO2 rocznie, poprzez zastosowanie zespołu kogeneracyjnego w ZWKiUK, zwiększymy wykorzystanie energii odnawialnej poprzez eksploatację biogazu powstałego w wyniku fermentacji ścieków.

W ramach realizacji inwestycji, zostaną osiągnięte następujące cele:

  • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w ramach kogeneracji – 1 szt.,

  • produkcja energii cieplnej z nowobudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 110,50 MWhe/rok,

  • produkcja energii elektrycznej z nowobudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 845,24 MWhe/rok,

  • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 609,42 tony równoważnika CO2.

Planowany koszt inwestycji wyniesie 2 902 829,26 zł., koszt kwalifikowany to 2 223 754,81. Dofinansowanie, które uzyskaliśmy to 1 348 252,87 zł. Pozostała kwota w wysokości 1 554 576,39 zł stanowi wkład własny spółki.
 

W dniu 02 września 2021 r. ZWKiUK ogłosiło postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji pn. " Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie", którego termin składania ofert kończył się 30 września 2021 r. o godz. 12.00.  W ramach postępowania została złożona jedna oferta firmy TEDOM Poland Sp. z o.o.  o  wartości 1 939 850, 00zł netto ( 2 386 015,50zł brutto ), która jednocześnie została wybrana jako najkorzystniejsza cenowo.

18 października 2021 r. ZWKiUK podpisało umowę z firmą TEDOM Poland Sp. z o.o., na realizację powyższej inwestycji.
     


A już 9 listopada 2021 r. odbyła się pierwsza rada budowy, na której spotkaliśmy się w szerokim gronie inspektorów i specjalistów, którzy odpowiedzialni są za zaprojektowanie instalacji ( w zakresie branży sanitarnej, konstrukcyjnej i elektrycznej ) oraz koordynowanie zarówno prac projektowych jak i prac budowlanych. Podczas spotkania omówiliśmy wstępny układ technologiczny i lokalizacyjny samej instalacji, a także określiliśmy wstępne terminy zakończenia poszczególnych zadań.

     

 

W dniu 16.02.2022 r. Wykonawca firma Tedom złożyła w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. " Budowa instalacji kogeneracyjnej dla ZWKiUK w Świebodzinie". Oznacza to, że Spółka jest już o mały włos od rozpoczęcia prac budowlanych.

    

 PODAJ STAN

WODOMIERZA

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

PODAJ STAN

ZGŁOŚ AWARIE

WODOMIERZA / KANALIZACJI

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

ZGŁOŚ AWARIE

NASZE GALERIE


O NAS

Witamy na stronie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.
Informujemy, że wszystkie ważne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, aktualnej taryfy na wodę
i ścieki, regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków, załatwiania spraw, ochrony danych osobowych, aktualnych wyników badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ