Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacj dostępna jest w naszej Polityce Prywatności

Zamknij

W dniu 31.01.2022r. nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z włączeniem nowo wybudowanej sieci od 11.00 do 16.00 ul. SŁONECZNEJ 32, 34, 43b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r; 45 BA, 45 BB, 45 BC, 45 BD, 45 BE, 45BF, 45 BG, 45 CA, 45 CB, 45 CC, 45 CD, 45 CE, 45 CF, 45 CG, DOM DZIECKA NR 46, 48, 50, 52.Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody.Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy. W dniu 31.01.2022r. nastąpi przerwa w dostawie wody w związku z włączeniem nowo wybudowanej sieci od 11.00 do 16.00 ul. SŁONECZNEJ 32, 34, 43b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r; 45 BA, 45 BB, 45 BC, 45 BD, 45 BE, 45BF, 45 BG, 45 CA, 45 CB, 45 CC, 45 CD, 45 CE, 45 CF, 45 CG, DOM DZIECKA NR 46, 48, 50, 52.Prosimy o zabezpieczenie odpowiedniej ilości wody.Za powstałe utrudnienia uprzejmie przepraszamy.


AKTUALNOŚCI

STRONA GŁÓWNAAKTUALNOŚCIOgłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego 22 m2 na działalność usługową

Ogłoszenie o wynajmie lokalu użytkowego 22 m2 na działalność usługową

2021-09-02

Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Świebodzinie zaprasza do składania ofert na najem lokalu użytkowego o powierzchni 22 m²  na działalność usługową znajdującego się na Os. Widok 9B, Świebodzin.

I. Informacja o lokalu

 1. Przedmiotem niniejszego postępowania jest najem lokalu użytkowego – położonego w budynku hydroforni na Os. Widok 9B, 66-200 Świebodzin o powierzchni użytkowej 22m² składającego się z dwóch pomieszczeń. Lokal, jest wyposażony w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, WC, energię elektryczną.

 2. Osoby zainteresowane powinny przed złożeniem swojej oferty zapoznać się ze stanem technicznym lokalu (zdjęcia lokalu w załączniku).

 3. Okres umowy - na okres 3 lat od daty podpisania umowy najmu.

 4. Ceny najmu nie uwzględniają opłat za media ( energia, woda itp.).
   

Do przyszłego najemcy lokalu należało będzie:

 1. przystosować lokal do swoich potrzeb bez prawa domagania się od Wynajmującego zwrotu kosztów za poniesione nakłady,

 2. przepisać licznik na wodę na prowadzoną działalność,

 3. rozliczać się z poboru energii elektrycznej na zasadach refakturowania w oparciu o wskazania licznika usytuowanego w rozdzielni wynajmującego.
   

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy zgodny z załączonym wzorem - załącznik nr 1.

 • W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/).

 • W przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; https://ems.ms.gov.pl/).

 • Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień lub pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów.

 • Opis działalności, którą oferent zamierza prowadzić w wynajmowanym lokalu.
   

Dodatkowe informacje:

Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Złożona oferta nie podlega uzupełnianiu. Oferta nie odpowiadająca warunkom opisanym w ogłoszeniu o wynajmie będzie odrzucona.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie wraz z opisem: „ Oferta na wynajem lokalu użytkowego – budynek hydroforni Os. Widok 9B, 66-200 Świebodzin”.


II. Miejsce oraz termin składania ofert:
 

Ofertę należy złożyć w terminie do 09.09.2021 r. do godz. 11.45 w formie pisemnej:

 • osobiście w sekretariacie ZWKiUK w Świebodzinie,

 • pocztą przesłać na adres: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. , ul. Młyńska 37, 66-200 Świebodzin. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
   

III. Informacje ogólne
 

1.Wszelkich informacji o przedmiocie najmu można uzyskać pod nr telefonu +48 885-802-160 lub w sekretariacie ZWKiUK  od godz. 7:15 do 14:30; e-mail : sekretariat@zwkiuk.swiebodzin.pl
 

2.O wyborze oferenta będzie decydowała najwyższa cena czynszu za miesiąc.
 

3.Oferent, którego oferta jest najwyższa powinien podpisać umowę w terminie 7 dni od daty otrzymanego zawiadomienia o wyniku konkursu. Po upływie powyższego terminu uznaje się, że oferent zrezygnował z jej zawarcia.
 

4.Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.
 

5.Przed podjęciem decyzji o złożeniu oferty prosimy o zasięgnięcie wszelkich informacji dotyczących przydatności i ewentualnego przystosowania danego lokalu do prowadzenia określonej działalności. Oferent winien sprawdzić stan instalacji.

Załącznik ( kliknij na wybrany ):

 

 1. Formularz ofertowy 
 2. Wzór umowy najmu 

Zdjęcia poniżej:PODAJ STAN

WODOMIERZA

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

PODAJ STAN

ZGŁOŚ AWARIE

WODOMIERZA / KANALIZACJI

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

ZGŁOŚ AWARIE

NASZE GALERIE


O NAS

Witamy na stronie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.
Informujemy, że wszystkie ważne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, aktualnej taryfy na wodę
i ścieki, regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków, załatwiania spraw, ochrony danych osobowych, aktualnych wyników badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ