Ta strona używa plików Cookies. Korzystając z naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacj dostępna jest w naszej Polityce Prywatności

Zamknij


Inwestycje WFOŚiGW

STRONA GŁÓWNAInwestycje WFOŚiGW

 

Mamy tylko jedną Ziemię, a jej przyszłość zależy od każdego, na pozór niewielkiego, ludzkiego
działania, zależy od każdego z nas. ( Florian Plit ).


    Kolejna inwestycja to ukłon w stronę środowiska. Jesteśmy w trakcie realizacji projektu dotyczącego "Budowy wiaty magazynowej osadu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 669, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto”. Zadanie współfinansowanie jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej  w Zielonej Górze.

W dniu 02.07.2021 r. złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kolejnego zadania z wieloletniego planu, jakim jest budowa wiaty do magazynowania osadów.

 

       

Wiata będzie nam służyć do wstępnego magazynowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przed ich rolniczym wykorzystaniem.

W dniu 19.07.2021 r. ogłosiliśmy postępowanie o zamówienie publiczne na w/w zadanie. Do przetargu nieograniczonego prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych udzielanych przez Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie stanęły dwie firmy. W przetargu nie odrzucono żadnej oferty i jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy ZPUH  "Techspaw" Janusz Żegleń.

W dniu 25.08.2021 r. podpisaliśmy umowę z Wykonawcą robót na budowę wiaty magazynowej osadu na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków.

 

 


Pod koniec sierpnia 2021 r. złożyliśmy mailowe zapytanie ofertowe na wywóz ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, które zostało wysłane do kilku potencjalnych oferentów. Do upływu końca terminu składania ofert tj. do dnia 01.09.2021 r. do godziny 12.00 wpłynęła jedna oferta od Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Ekoagra Krzysztof Czyż, z którym została podpisana umowa.

Kolejnym krokiem zbliżającym nas do rozpoczęcia prac związanych z budową wiaty był wybór Inspektora nadzoru inwestorskiego.

W Wojewódźkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze złożyliśmy aktualizację wniosku pod kątem rzeczywistych kosztów inwestycji.


W dniu 07.09.2021 r. Wykonawca robót na teren budowy mieszczący się na miejskiej oczyszczalni ścieków zwoził materiały, przygotowując się tym samym do rozpoczęcia prac pod budowę nowej wiaty na osady.
 

ZWOŻENIE MATERIAŁÓW NA TEREN BUDOWY

     


ROZPOCZĘCIE ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH
 

            
 

W dniu 17.09.2021 r. w siedzibie spółki odbyła się pierwsza rada budowy. Przedstawiciele ZWKiUK mieli przyjemność spotkać się z Wykonawcą, Kierownikiem budowy oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Teren budowy przekazany przez ZWKiUK, więc Wykonawca dostał zielone światło na wykonanie prac.
 

    


Dnia 15.10.2021 r. miała miejsce druga rada budowy, a prace przygotowawcze pod budowę wiaty magazynowej osadów zostały zakończone. Wykonawca tym samym rozpoczął roboty budowlane. 
 

      

    


W dniu 22.11.2021 r. podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze na realizację inwestycji pn. :" Budowa wiaty magazynowej osadu na działce oznaczonej geodezyjnie nr 669, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin-miasto”. Dziękujemy WFOŚiGW za wsparcie i pomoc, która w dzisiejszych czasach jest na wagę złota. Budowa wiaty pozwoli nam na zwiększenie możliwości wstępnego magazynowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Koszt inwestycji to blisko 1 400 000 zł.


Z kolejnymi dniami było widać efekty prac. Na miejskiej oczyszczalni ścieków na ul. Młynskiej 37 wznosła się już metalowa konstrukcja.
 


W dniu 29.11.2021 r. miała miejsce trzecia rada budowy z udziałem przedstawicieli ZWKiUK, Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

     


Na początku grudnia Wykonawca robót budowlanych podsypał stropy wzmacniające konstrukcję dachu.
 


W dniu 10.12.2021 r. odbyła się czwarta rada budowy, w celu sprawdzenia stanu zaawansowania prac w terenie.
 

Kolejne dni grudniowe i kolejne zmiany na placu budowy.  Teren budowy został przygotowany do podsypki piaskowej wraz z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną oraz pod posadzki na gruncie wraz ze zbrojeniem z siatki.

        

   


W dniu 20.12.2021 r. Wykonawca robót rozpoczął wylewanie posadzki przemysłowej z betonu szlifowanego.  
 

  


W dniu 28.12.2021 r. miała miejsce w Siedzibie Spółki piąta rada budowy, na której uczestniczyli Wykonawca, Kierownik budowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciele ZWKiUK. Z uwagi na wykonanie dodatkowej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego pod posadzkę wiaty został podpisany aneks wydłużający termin wykonania inwestycji. Termin realizacji zadania przypada do 21.01.2022 r.

  


Styczniowe dni Nowego Roku pozwoliły Wykonawcy robót na wykonanie końcowych postanowień wynikających z umowy.
 

  

W dniu 13.01.2022r. trwały prace polegające na wykonaniu zjazdu prowadzącego do nowo wybudowanej wiaty.

      

 

W dniu 21.01.2022 r. po raz ostatni w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie Przedstawicieli ZWKiUK z Wykonawcą, Kierownikiem budowy oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego, na którym podpisano protokół odbioru końcowego robót.  Od dziś wiata będzie służyć Spółce do wstępnego magazynowania ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych przed ich rolniczym wykorzystaniem. A wszystko to w trosce o nasze środowisko?.

    PODAJ STAN

WODOMIERZA

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

PODAJ STAN

ZGŁOŚ AWARIE

WODOMIERZA / KANALIZACJI

W szybki i prosty sposób możesz
przesłać dane swojego wodomierza

ZGŁOŚ AWARIE

NASZE GALERIE


O NAS

Witamy na stronie Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Świebodzinie.
Informujemy, że wszystkie ważne informacje dotyczące przedsiębiorstwa, aktualnej taryfy na wodę
i ścieki, regulaminu dostawy wody i odbioru ścieków, załatwiania spraw, ochrony danych osobowych, aktualnych wyników badań wody znajdziecie Państwo na naszej stronie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

CZYTAJ WIĘCEJ